Selasa, 23 November 2010

LMC SIRI 03

Soalan 41
Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang utama di Malaysia ialah

A hutan gunung
B hutan hujan tropika
C hutan pantai
D hutan paya air masin

Soalan 42
Apakah jenis hutan yang paling luas di Semenanjung Malaysia?

A Hutan hujan tropika
B Hutan paya air masin
C Hutan paya air tawar
D Hutan gunung

Soalan 43
Di Malaysia, kawasan pinggir laut yang berlumpur dan terlindung merupakan kawasan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
C hutan paya air tawar

Soalan 44
Pernyataan yang manakah benar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Terdiri daripada pelbagai spesies bercampur aduk
B Jarang dan tumbuh berjambak-jambak
C Menghasilkan kayu jenis lembut untuk industri kertas
D Menggugurkan daunnya pada akhir tahun

Soalan 45
Apakah ciri-ciri utama tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Tumbuhan sejenis
B Malar hijau
C Jarang
D Menggugurkan daun

Soalan 46
Tumbuh-tumbuhan semula jadi ini tumbuh di kawasan yang rendah, terlindung dan berlumpur. Hutan ini ialah

A hutan pantai
B hutan paya air masin
C hutan gunung
D hutan hujan tropika

Soalan 47
Akar yang menyokong pokoknya daripada mudah tumbang di kawasan yang berair ialah

A akar ceracak
B akar banir
C akar memanjat
D akar jangkang

Soalan 48
Mengapakah tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia tumbuh subur, padat dan malar hijau?

A Kawasannya bersaliran baik
B Hujan lebat dan suhu tinggi
C Tanih laterit yang subur
D Kawasannya rendah dan berair

Soalan 49
Apakah ciri persamaan yang terdapat antara hutan paya air masin dan hutan paya air tawar?

A Berakar ceracak dan banir
B Menggugurkan daunnya
C Pelbagai spesies tumbuhan
D Tumbuh di kawasan berpaya

Soalan 50
Mengapakah pokok-pokok hutan hujan tropika tumbuh lurus dan tinggi?

A Tanih laterit yang subur
B Untuk memperoleh cahaya matahari dan air hujan
C Kawasannya beralun dan bersaliran
D Pokok-pokoknya tumbuh amat rapat

Soalan 51
Mengapakah pokok-pokok hutan hujan tropika berakar banir?

A Untuk mencari air dalam tanah
B Untuk menyokong pokok daripada tumbang
C Untuk menyimpan air untuk musim kemarau
D Untuk menyokong tumbuhan memanjat

Soalan 52
Pokok ru merupakan tumbuhan utama di kawasan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan gunung

Soalan 53
Tumbuhan lantai hutan hujan tropika jarang kerana

A lapisan kanopinya tebal
B tanihnya kurang subur
C keadaannya kering dan panas
D sentiasa berair

Soalan 54
Apakah faktor utama yang menggalakkan kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Suhu tinggi dan hujan lebat sepanjang tahun
B Kepelbagaian jenis bentuk muka bumi
C Pancaran matahari yang terik
D Kawasan tanah pamah yang luas

Soalan 55
Hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di Malaysia tumbuh subur di kawasan

A panas dan lembap sepanjang tahun
B bersaliran buruk dan berair
C bersaliran baik dan beralun
D bertanih laterit yang kering

Soalan 56
Kawasan pinggir laut yang terlindung, berlumpur dan dilanda air pasang menggalakkan pertumbuhan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

Soalan 57
Apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan Mediterranean?

A Malar hijau dan berdaun kecil
B Menggugurkan daunnya pada musim kemarau
C Pokok-pokoknya tinggi dan lurus
D Tumbuhan lantainya sangat padat

Soalan 58
Ciri utama hutan monsun tropika ialah

A tumbuhan lantainya jarang
B pokok-pokoknya padat dan malar hijau
C menggugurkan daunnya pada musim kering
D pelbagai spesies tumbuhan bercampur aduk

Soalan 59
Apakah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan semula jadi di kawasan Gurun Sahara?

A Bentuk muka bumi
B Iklim
C Saliran
D Tanih

Soalan 60
Apakah yang berlaku akibat tindak balas antara tumbuh-tumbuhan dan benda bukan hidup (abiotik)?

A Keseimbangan ekosistem
B Ketidakseimbangan alam sekitar
C Masalah kekurangan benda hidup
D Masalah kemerosotan sumber hutan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan