Rabu, 24 November 2010

LMC SIRI 05

Soalan 81
Perkembangan petempatan yang menerima pengaruh pengangkutan sungai yang paling ketara ialah

A Kuala Lumpur
B Klang
C Sibu
D Kuantan

Soalan 82
Satu persamaan antara petempatan bandar Kuantan, Kuching dan Kota Kinabalu ialah

A ibu negeri dan pelabuhan penting
B pusat pentadbiran dan pusat perindustrian
C pusat perindustrian dan pusat perlombongan
D pusat pelabuhan sungai dan pusat pengajian tinggi

Soalan 83
Petempatan di bandar raya Shah Alam, Selangor bertambah pesat disebabkan oleh faktor

A tanih
B bentuk muka bumi
C perindustrian
D ketersampaian

Soalan 84
Faktor utama yang menyebabkan perkembangan Kuala Lumpur ialah

A pusat pertanian utama negara
B terdapatnya lapangan terbang antarabangsa
C terdapat banyak peluang pekerjaan
D merupakan pusat pengumpulan hasil pembalakan

Soalan 85
Apakah faktor utama yang menjadikan sungai sebagai kawasan tumpuan penduduk?

A Bebas dari bencana alam
B Tiada gangguan binatang buas
C Kesuburan tanih aluvium
D Kemudahan pengangkutan yang maju

Soalan 86
Apakah peranan kawasan luar bandar di Malaysia?

A Membekalkan tenaga buruh
B Pengeluar utama hasil pertanian
C Menyediakan pengetahuan
D Pengeluar hasil laut

Soalan 87
Mengapakah sungai sering menjadi tumpuan penduduk?

A Kemajuan pengangkutan
B Ketiadaan bencana alam
C Kesuburan tanih aluvium
D Kejernihan air dan keindahannya

Soalan 88
Apakah kegiatan utama yang terdapat di kawasan lembah sungai di Asia Tenggara?

A Perindustrian
B Pertanian
C Pembuatan
D Perlombongan

Soalan 89
Salah satu petempatan yang menunjukkan pola petempatan berpusat ialah

A sawah padi
B kampung baru
C kampung nelayan
D permatang

Soalan 90
Pola petempatan sesuatu tempat tidak dipengaruhi oleh faktor

A fizikal
B iklim
C ekonomi
D sosial

Soalan 91
Petempatan ini merupakan petempatan terancang yang dimajukan oleh FELDA iaitu

A Segi Tiga Jengka
B Bandar Kertih
C Bukit Kayu Hitam
D Bayan Baru

Soalan 92
Pola petempatan di sesuatu kawasan ditentukan oleh

A bentuk muka bumi
B susunan bangunan
C kegiatan ekonomi
D kemudahan perhubungan

Soalan 93
Pola petempatan berselerak kebiasaannya terdapat di kawasan

A sepanjang landasan kereta api
B kebun kecil getah
C ladang kelapa sawit
D pinggir laut

Soalan 94
Pola petempatan yang dipengaruhi oleh sistem pembahagian tanah pusaka di kawasan luar bandar ialah

A berkelompok
B berselerak
C berjajar
D berpusat

Soalan 95
Kawasan ini telah berkembang akibat kegiatan pertanian. Kawasan tersebut ialah

A Gua Musang
B Lembah Bujang
C Dataran Kedah
D Ipoh

Soalan 96
Kesan positif akibat pembandaran ialah

A pertambahan dalam bilangan penduduk
B pertambahan bilangan bangunan
C perkembangan ekonomi
D perluasan kawasan bandar

Soalan 97
Langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah pembandaran ialah

A mengehadkan penduduk desa ke bandar
B membangunkan kawasan luar bandar
C mengetatkan pengeluaran lesen untuk perniagaan
D mengawal penggunaan tanah dalam bandar

Soalan 98
Bandar baru yang telah dimajukan di bawah rancangan kemajuan kerajaan ialah

A Bandar Baru Sentul
B Bandar Baru Sungai Buloh
C Bandar Baru Bangi
D Bandar Baru Shah Alam

Soalan 99
Perubahan utama yang menyumbang kepada proses pembandaran ialah

A kegiatan ekonomi penduduk
B komposisi penduduk
C emigrasi
D masalah sosial

Soalan 100
Apakah faktor utama yang membezakan petempatan desa dan bandar?

A Keluasan kawasan
B Kepadatan penduduk
C Pola petempatan
D Fungsi utama

Tiada ulasan:

Catat Ulasan