Rabu, 24 November 2010

LMC SIRI 04

Soalan 61
Kegiatan ekonomi yang menyebabkan Georgetown berpenduduk padat ialah

A pertanian
B perindustrian
C perikanan
D perlombongan

Soalan 62
Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialah

A Delta Kelantan
B Delta Sungai Rajang
C Lembah Klang
D Lembah Kinta

Soalan 63
Penduduk yang paling jarang terdapat di kawasan

A pantai barat Sarawak
B sekitar Kuching
C Dataran Kedah
D pantai timur Kelantan

Soalan 64
Kadar kematian di Malaysia semakin menurun kerana

A lebih ramai penduduk berhijrah ke bandar besar
B lebih ramai penduduk berpindah ke luar negara
C taraf hidup penduduk bertambah baik
D jumlah penduduk menurun

Soalan 65
Kuala Lumpur menjadi tumpuan awal penduduk disebabkan oleh kegiatan

A perikanan
B perlombongan
C perindustrian
D pertanian

Soalan 66
Apakah faktor utama yang menjadikan kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk?

A Kesegaran udara
B Kaya dengan mineral
C Tanih aluvium yang subur
D Tiada bencana alam

Soalan 67
Kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang jarang ialah

A Kota Bharu, Kelantan
B Tasik Cini, Pahang
C Johor Bahru
D Lembah Klang

Soalan 68
Punca utama penduduk lebih bertumpu ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia kerana

A terdapatnya jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang baik
B berlakunya kadar kelahiran penduduk yang tinggi
C terdapatnya pelabuhan dan bandar-bandar besar
D terdapatnya dataran aluvium yang subur dan luas

Soalan 69
Faktor yang dapat mengurangkan kadar kelahiran di Malaysia ialah

A lelaki berkahwin lebih daripada seorang wanita
B lelaki yang berkahwin lewat
C wanita yang berkahwin lewat
D wanita yang berkahwin pada usia yang muda

Soalan 70
Apakah faktor yang menggalakkan migrasi penduduk ke sesuatu tempat?

A Kemudahan awam yang kurang lengkap
B Peluang pekerjaan yang terhad
C Tanah yang terhad
D Infrastruktur yang baik

Soalan 71
Kelebihan utama akibat daripada migrasi antarabangsa kepada negara asal ialah

A mengurangkan tenaga pekerja
B mengurangkan tekanan penduduk yang berlebihan
C mengurangkan pertambahan penduduk
D mengurangkan kejadian jenayah

Soalan 72
Malaysia sering dibanjiri oleh pendatang asing secara haram. Faktor yang menyebabkan keadaan ini ialah

A kestabilan politik
B kos hidup yang rendah
C mudahnya mendapat visa
D pendapatan yang lumayan

Soalan 73
Antara manfaat yang boleh diperolehi negara penerima migrasi antarabangsa ialah

A wujudnya petempatan baru
B persaingan kepada penduduk tempatan
C membekalkan tenaga pekerja yang murah
D masalah jenayah meningkat

Soalan 74
Antara faktor yang menyebabkan penduduk berpindah ke negara lain ialah

A peperangan
B budaya
C taraf hidup yang tinggi
D kadar penggangguran yang rendah

Soalan 75
Encik Zulkepli bersama keluarga berpindah dari kawasan luar bandar ke bandar Putrajaya. Encik Zulkepli mungkin sekali terlibat dalam bidang

A perindustrian
B pentadbiran
C pertanian
D perlombongan

Soalan 76
Antara sebab seseorang bergerak dari luar bandar ke luar bandar yang lain ialah untuk

A mengisi masa tua
B meneruskan perjalanan
C menyeimbangkan taburan penduduk
D menjadi peneroka di kawasan rancangan pembangunan tanah

Soalan 77
Aktiviti ekonomi yang paling banyak dijalankan di kawasan luar bandar ialah

A pembalakan
B perlombongan
C pertanian
D pembuatan

Soalan 78
Tempat yang berbeza dengan tempat-tempat lain dalam senarai di bawah ialah

A Batu Maung
B Rusila
C Mamut
D Miri

Soalan 79
Pertubuhan yang menggalakkan perpindahan penduduk dan kegiatan dijalankan oleh

A FAMA
B RISDA
C FELDA
D FELCRA

Soalan 80
Perubahan penduduk akan mendatangkan kesan yang ketara ke atas

A pencemaran air
B perubahan suhu
C penerokaan sumber
D penerangan hutan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan