Rabu, 24 November 2010

LMC SIRI 05

Soalan 81
Perkembangan petempatan yang menerima pengaruh pengangkutan sungai yang paling ketara ialah

A Kuala Lumpur
B Klang
C Sibu
D Kuantan

Soalan 82
Satu persamaan antara petempatan bandar Kuantan, Kuching dan Kota Kinabalu ialah

A ibu negeri dan pelabuhan penting
B pusat pentadbiran dan pusat perindustrian
C pusat perindustrian dan pusat perlombongan
D pusat pelabuhan sungai dan pusat pengajian tinggi

Soalan 83
Petempatan di bandar raya Shah Alam, Selangor bertambah pesat disebabkan oleh faktor

A tanih
B bentuk muka bumi
C perindustrian
D ketersampaian

Soalan 84
Faktor utama yang menyebabkan perkembangan Kuala Lumpur ialah

A pusat pertanian utama negara
B terdapatnya lapangan terbang antarabangsa
C terdapat banyak peluang pekerjaan
D merupakan pusat pengumpulan hasil pembalakan

Soalan 85
Apakah faktor utama yang menjadikan sungai sebagai kawasan tumpuan penduduk?

A Bebas dari bencana alam
B Tiada gangguan binatang buas
C Kesuburan tanih aluvium
D Kemudahan pengangkutan yang maju

Soalan 86
Apakah peranan kawasan luar bandar di Malaysia?

A Membekalkan tenaga buruh
B Pengeluar utama hasil pertanian
C Menyediakan pengetahuan
D Pengeluar hasil laut

Soalan 87
Mengapakah sungai sering menjadi tumpuan penduduk?

A Kemajuan pengangkutan
B Ketiadaan bencana alam
C Kesuburan tanih aluvium
D Kejernihan air dan keindahannya

Soalan 88
Apakah kegiatan utama yang terdapat di kawasan lembah sungai di Asia Tenggara?

A Perindustrian
B Pertanian
C Pembuatan
D Perlombongan

Soalan 89
Salah satu petempatan yang menunjukkan pola petempatan berpusat ialah

A sawah padi
B kampung baru
C kampung nelayan
D permatang

Soalan 90
Pola petempatan sesuatu tempat tidak dipengaruhi oleh faktor

A fizikal
B iklim
C ekonomi
D sosial

Soalan 91
Petempatan ini merupakan petempatan terancang yang dimajukan oleh FELDA iaitu

A Segi Tiga Jengka
B Bandar Kertih
C Bukit Kayu Hitam
D Bayan Baru

Soalan 92
Pola petempatan di sesuatu kawasan ditentukan oleh

A bentuk muka bumi
B susunan bangunan
C kegiatan ekonomi
D kemudahan perhubungan

Soalan 93
Pola petempatan berselerak kebiasaannya terdapat di kawasan

A sepanjang landasan kereta api
B kebun kecil getah
C ladang kelapa sawit
D pinggir laut

Soalan 94
Pola petempatan yang dipengaruhi oleh sistem pembahagian tanah pusaka di kawasan luar bandar ialah

A berkelompok
B berselerak
C berjajar
D berpusat

Soalan 95
Kawasan ini telah berkembang akibat kegiatan pertanian. Kawasan tersebut ialah

A Gua Musang
B Lembah Bujang
C Dataran Kedah
D Ipoh

Soalan 96
Kesan positif akibat pembandaran ialah

A pertambahan dalam bilangan penduduk
B pertambahan bilangan bangunan
C perkembangan ekonomi
D perluasan kawasan bandar

Soalan 97
Langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah pembandaran ialah

A mengehadkan penduduk desa ke bandar
B membangunkan kawasan luar bandar
C mengetatkan pengeluaran lesen untuk perniagaan
D mengawal penggunaan tanah dalam bandar

Soalan 98
Bandar baru yang telah dimajukan di bawah rancangan kemajuan kerajaan ialah

A Bandar Baru Sentul
B Bandar Baru Sungai Buloh
C Bandar Baru Bangi
D Bandar Baru Shah Alam

Soalan 99
Perubahan utama yang menyumbang kepada proses pembandaran ialah

A kegiatan ekonomi penduduk
B komposisi penduduk
C emigrasi
D masalah sosial

Soalan 100
Apakah faktor utama yang membezakan petempatan desa dan bandar?

A Keluasan kawasan
B Kepadatan penduduk
C Pola petempatan
D Fungsi utama

LMC SIRI 02

Soalan 21
Pernyataan yang manakah benar tentang iklim Malaysia?

A Panas dan lembap sepanjang tahun
B Empat musim dalam setahun
C Hujan maksimum pada musim sejuk
D Satu musim kering yang nyata

Soalan 22
Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan suhu di antara Tanah Tinggi Cameron dan Kuala Lumpur?

A Latitud
B Ketinggian
C Sifat kebenuaan
D Sistem angin

Soalan 23
Pernyataan yang manakah benar tentang iklim Malaysia?

A Hujan maksimum dua kali setahun
B Hujan maksimum dibawa oleh angin Sumatera
C Daerah Jelebu merupakan kawasan paling lembap
D Satu musim kering yang nyata

Soalan 24
Apakah faktor yang menyebabkan suhu yang setara di Semenanjung Malaysia?

A Diliputi hutan tebal
B Langit sentiasa tebal
C Kawasan tingginya luas
D Kedudukannya berhampiran Garisan Khatulistiwa

Soalan 25
Apakah yang menyebabkan kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia lembap?

A Menerima angin lembap sepanjang tahun
B Menghadap ke arah tiupan angin lembap
C Suhunya rendah sepanjang tahun
D Kedudukannya di kawasan tanah pamah

Soalan 26
Angin Monsun Timur Laut membawa sedikit hujan ke pantai barat Semenanjung Malaysia kerana

A kedudukannya di kawasan lindungan hujan
B halaju angin terlalu perlahan
C kawasannya amat luas
D kawasannya bergunung-ganang

Soalan 27
Apakah faktor yang menyebabkan kawasan Bukit Larut menerima hujan melebihi 5,000 mm setahun?

A Terletak di pedalaman
B Menghadap tiupan angin Monsun Barat Daya
C Kawasannya sederhana tinggi
D Kawasan lapang luas

Soalan 28
Apakah faktor yang menyebabkan kelembapan udara sentiasa tinggi di Malaysia?

A Kadar sejatan yang tinggi
B Awan sentiasa tebal
C Suhu sentiasa tetap
D Waktu malam sangat sejuk

Soalan 29
Malaysia menerima sinaran cahaya matahari hampir sepanjang hari kerana

A dikelilingi laut
B kedudukannya di kawasan Khatulistiwa
C berbentuk semenanjung
D langitnya sentiasa cerah

Soalan 30
Mengapakah penduduk di Gurun Thar hidup berpindah-randah dengan binatang ternakan mereka?

A Kekurangan tempat tinggal tetap
B Mencari rumput dan air
C Mengelakkan diri dari banjir kilat
D Kemarau berpanjangan

Soalan 31
Mengapakah petempatan kekal di Gurun Thar bertumpu di kawasan oasis?

A Terdapat bekalan air
B Hujan tahunannya banyak
C Tanah pamahnya luas
D Keadaannya nyaman dan selesa

Soalan 32
Umiak digunakan oleh orang Eskimo untuk

A menangkap ikan
B dijadikan tempat tinggal
C memanaskan badan
D memburu binatang

Soalan 33
Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan memburu dan menangkap ikan di kawasan Greenland?

A Kegiatan pertanian sukar dijalankan
B Banyak binatang dan ikan
C Permintaan bagi daging banyak
D Kekurangan kawasan untuk pertanian

Soalan 34
Pada pendapat anda, di manakah kehidupan penduduk lebih selesa dan mudah?

A Siberia
B Artik
C Malaysia
D Gurun Thar

Soalan 35
Apakah langkah untuk mengurangkan masalah pencemaran udara di bandar raya?

A Menambahkan kenderaan bermotor
B Menambahkan bilangan bangunan tinggi
C Memasang penapis asap di kilang
D Mengurangkan tumbuh-tumbuhan

Soalan 36
Apakah kegiatan manusia yang boleh mengakibatkan penipisan lapisan ozon?

A Pertanian tradisional
B Penggunaan bahan klorofluorokarbon
C Kewujudan taman negara
D Pembinaan taman bunga

Soalan 37
Apakah kesan yang akan berlaku sekiranya pembalakan dan pertanian pindah secara berleluasa mungkin akan mengakibatkan

A hujan lebat
B angin taufan
C penurunan suhu
D kemarau

Soalan 38
Pembangunan yang pesat di kawasan pusat bandar akan menyebabkan fenomena

A hujan lebat
B angin kencang
C penurunan suhu
D pulau haba bandar

Soalan 39
Mengapakah berlakunya kejadian hujan asid di negara-negara maju?

A Kekurangan kawasan hutan
B Pertumbuhan penduduk yang pesat
C Peningkatan taraf hidup yang tinggi
D Perindustrian yang pesat

Soalan 40
Peningkatan suhu setempat di kawasan padat penduduk disebabkan oleh kegiatan

A pembalakan
B pembangunan yang pesat
C pertanian moden
D peningkatan taraf hidup

LMC SIRI 04

Soalan 61
Kegiatan ekonomi yang menyebabkan Georgetown berpenduduk padat ialah

A pertanian
B perindustrian
C perikanan
D perlombongan

Soalan 62
Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialah

A Delta Kelantan
B Delta Sungai Rajang
C Lembah Klang
D Lembah Kinta

Soalan 63
Penduduk yang paling jarang terdapat di kawasan

A pantai barat Sarawak
B sekitar Kuching
C Dataran Kedah
D pantai timur Kelantan

Soalan 64
Kadar kematian di Malaysia semakin menurun kerana

A lebih ramai penduduk berhijrah ke bandar besar
B lebih ramai penduduk berpindah ke luar negara
C taraf hidup penduduk bertambah baik
D jumlah penduduk menurun

Soalan 65
Kuala Lumpur menjadi tumpuan awal penduduk disebabkan oleh kegiatan

A perikanan
B perlombongan
C perindustrian
D pertanian

Soalan 66
Apakah faktor utama yang menjadikan kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk?

A Kesegaran udara
B Kaya dengan mineral
C Tanih aluvium yang subur
D Tiada bencana alam

Soalan 67
Kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang jarang ialah

A Kota Bharu, Kelantan
B Tasik Cini, Pahang
C Johor Bahru
D Lembah Klang

Soalan 68
Punca utama penduduk lebih bertumpu ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia kerana

A terdapatnya jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang baik
B berlakunya kadar kelahiran penduduk yang tinggi
C terdapatnya pelabuhan dan bandar-bandar besar
D terdapatnya dataran aluvium yang subur dan luas

Soalan 69
Faktor yang dapat mengurangkan kadar kelahiran di Malaysia ialah

A lelaki berkahwin lebih daripada seorang wanita
B lelaki yang berkahwin lewat
C wanita yang berkahwin lewat
D wanita yang berkahwin pada usia yang muda

Soalan 70
Apakah faktor yang menggalakkan migrasi penduduk ke sesuatu tempat?

A Kemudahan awam yang kurang lengkap
B Peluang pekerjaan yang terhad
C Tanah yang terhad
D Infrastruktur yang baik

Soalan 71
Kelebihan utama akibat daripada migrasi antarabangsa kepada negara asal ialah

A mengurangkan tenaga pekerja
B mengurangkan tekanan penduduk yang berlebihan
C mengurangkan pertambahan penduduk
D mengurangkan kejadian jenayah

Soalan 72
Malaysia sering dibanjiri oleh pendatang asing secara haram. Faktor yang menyebabkan keadaan ini ialah

A kestabilan politik
B kos hidup yang rendah
C mudahnya mendapat visa
D pendapatan yang lumayan

Soalan 73
Antara manfaat yang boleh diperolehi negara penerima migrasi antarabangsa ialah

A wujudnya petempatan baru
B persaingan kepada penduduk tempatan
C membekalkan tenaga pekerja yang murah
D masalah jenayah meningkat

Soalan 74
Antara faktor yang menyebabkan penduduk berpindah ke negara lain ialah

A peperangan
B budaya
C taraf hidup yang tinggi
D kadar penggangguran yang rendah

Soalan 75
Encik Zulkepli bersama keluarga berpindah dari kawasan luar bandar ke bandar Putrajaya. Encik Zulkepli mungkin sekali terlibat dalam bidang

A perindustrian
B pentadbiran
C pertanian
D perlombongan

Soalan 76
Antara sebab seseorang bergerak dari luar bandar ke luar bandar yang lain ialah untuk

A mengisi masa tua
B meneruskan perjalanan
C menyeimbangkan taburan penduduk
D menjadi peneroka di kawasan rancangan pembangunan tanah

Soalan 77
Aktiviti ekonomi yang paling banyak dijalankan di kawasan luar bandar ialah

A pembalakan
B perlombongan
C pertanian
D pembuatan

Soalan 78
Tempat yang berbeza dengan tempat-tempat lain dalam senarai di bawah ialah

A Batu Maung
B Rusila
C Mamut
D Miri

Soalan 79
Pertubuhan yang menggalakkan perpindahan penduduk dan kegiatan dijalankan oleh

A FAMA
B RISDA
C FELDA
D FELCRA

Soalan 80
Perubahan penduduk akan mendatangkan kesan yang ketara ke atas

A pencemaran air
B perubahan suhu
C penerokaan sumber
D penerangan hutan

Selasa, 23 November 2010

LMC SIRI 03

Soalan 41
Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang utama di Malaysia ialah

A hutan gunung
B hutan hujan tropika
C hutan pantai
D hutan paya air masin

Soalan 42
Apakah jenis hutan yang paling luas di Semenanjung Malaysia?

A Hutan hujan tropika
B Hutan paya air masin
C Hutan paya air tawar
D Hutan gunung

Soalan 43
Di Malaysia, kawasan pinggir laut yang berlumpur dan terlindung merupakan kawasan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
C hutan paya air tawar

Soalan 44
Pernyataan yang manakah benar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Terdiri daripada pelbagai spesies bercampur aduk
B Jarang dan tumbuh berjambak-jambak
C Menghasilkan kayu jenis lembut untuk industri kertas
D Menggugurkan daunnya pada akhir tahun

Soalan 45
Apakah ciri-ciri utama tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Tumbuhan sejenis
B Malar hijau
C Jarang
D Menggugurkan daun

Soalan 46
Tumbuh-tumbuhan semula jadi ini tumbuh di kawasan yang rendah, terlindung dan berlumpur. Hutan ini ialah

A hutan pantai
B hutan paya air masin
C hutan gunung
D hutan hujan tropika

Soalan 47
Akar yang menyokong pokoknya daripada mudah tumbang di kawasan yang berair ialah

A akar ceracak
B akar banir
C akar memanjat
D akar jangkang

Soalan 48
Mengapakah tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia tumbuh subur, padat dan malar hijau?

A Kawasannya bersaliran baik
B Hujan lebat dan suhu tinggi
C Tanih laterit yang subur
D Kawasannya rendah dan berair

Soalan 49
Apakah ciri persamaan yang terdapat antara hutan paya air masin dan hutan paya air tawar?

A Berakar ceracak dan banir
B Menggugurkan daunnya
C Pelbagai spesies tumbuhan
D Tumbuh di kawasan berpaya

Soalan 50
Mengapakah pokok-pokok hutan hujan tropika tumbuh lurus dan tinggi?

A Tanih laterit yang subur
B Untuk memperoleh cahaya matahari dan air hujan
C Kawasannya beralun dan bersaliran
D Pokok-pokoknya tumbuh amat rapat

Soalan 51
Mengapakah pokok-pokok hutan hujan tropika berakar banir?

A Untuk mencari air dalam tanah
B Untuk menyokong pokok daripada tumbang
C Untuk menyimpan air untuk musim kemarau
D Untuk menyokong tumbuhan memanjat

Soalan 52
Pokok ru merupakan tumbuhan utama di kawasan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan gunung

Soalan 53
Tumbuhan lantai hutan hujan tropika jarang kerana

A lapisan kanopinya tebal
B tanihnya kurang subur
C keadaannya kering dan panas
D sentiasa berair

Soalan 54
Apakah faktor utama yang menggalakkan kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia?

A Suhu tinggi dan hujan lebat sepanjang tahun
B Kepelbagaian jenis bentuk muka bumi
C Pancaran matahari yang terik
D Kawasan tanah pamah yang luas

Soalan 55
Hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di Malaysia tumbuh subur di kawasan

A panas dan lembap sepanjang tahun
B bersaliran buruk dan berair
C bersaliran baik dan beralun
D bertanih laterit yang kering

Soalan 56
Kawasan pinggir laut yang terlindung, berlumpur dan dilanda air pasang menggalakkan pertumbuhan

A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

Soalan 57
Apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan Mediterranean?

A Malar hijau dan berdaun kecil
B Menggugurkan daunnya pada musim kemarau
C Pokok-pokoknya tinggi dan lurus
D Tumbuhan lantainya sangat padat

Soalan 58
Ciri utama hutan monsun tropika ialah

A tumbuhan lantainya jarang
B pokok-pokoknya padat dan malar hijau
C menggugurkan daunnya pada musim kering
D pelbagai spesies tumbuhan bercampur aduk

Soalan 59
Apakah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan semula jadi di kawasan Gurun Sahara?

A Bentuk muka bumi
B Iklim
C Saliran
D Tanih

Soalan 60
Apakah yang berlaku akibat tindak balas antara tumbuh-tumbuhan dan benda bukan hidup (abiotik)?

A Keseimbangan ekosistem
B Ketidakseimbangan alam sekitar
C Masalah kekurangan benda hidup
D Masalah kemerosotan sumber hutan

Isnin, 22 November 2010

LMC SIRI 01

Soalan 1
Pernyataan yang merujuk ciri-ciri fizikal Semenanjung Malaysia.

A Banjaran utama semakin rendah ke arah selatan
B Tanah tinggi terdiri daripada batu kapur
C Tanah tinggi menganjur ke pinggir pantai
D Datarannya berpaya dan sempit

Soalan 2
Apakah banjaran utama di Sabah?

A Banjaran Bintang
B Banjaran Crocker
C Banjaran Tahan
D Banjaran Titiwangsa

Soalan 3
Apakah keistimewaan bentuk muka bumi di Malaysia?

A Sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi
B Cerunnya diliputi tanih lava bes yang subur
C Rendah dan kemuncaknyaberbentuk bulat
D Lembangannya kaya dengan mineral

Soalan 4
Apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan pinggir laut Malaysia?

A Perikanan
B Pemeliharaan mutiara
C Perlombongan timah
D Pembalakan bakau

Soalan 5
Kawasan pantai Malaysia yang berpasir, putih dan indah amat sesuai dijadikan kawasan

A penanaman kelapa
B perkampungan nelayan
C perindustrian
D pelancongan

Soalan 6
Pelbagai bentuk muka bumi di bahagian hikir sungai Malaysia terbentuk hasil daripada proses

A hakisan sungai
B pemendapan sungai
C pengangkutan sungai
D aliran sungai

Soalan 7
Kebanyakan sungai di Malaysia mempunyai banyak air dan tetap hampir sepanjang tahun kerana

A sungainya dalam dan lebar
B hujan lebat sepanjang tahun
C sungainya panjang
D alirannya amat perlahan

Soalan 8
Apakah faktor yang menggalakkan hakisan yang aktif di bahagian hulu sungai Malaysia?

A Sungainya sangat dalam
B Cerunnya yang curam
C Airnya banyak
D Sungainya panjang

Soalan 9
Senarai di bawah adalah beberapa pusat peranginan di kawasan tanah tinggi.

Bukit Fraser, Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting

Di manakah letaknya pusat-pusat peranginan ini?

A Banjaran Tahan
B Banjaran Crocker
C Banjaran Bintang
D Banjaran Titiwangsa

Soalan 10
Apakah sumbangan utama sungai kepada pembangunan sektor pembalakan negara?

A Membekalkan air ke kilang papan
B Sumber makanan protein kepada pembalak
C Menyediakan jalan pengangkutan utama
D Tepi sungai dijadikan tapak kem pembalak

Soalan 11
Apakah kegiatan ekonomi yang penting di kawasan tanah tinggi di Switzerland dan Malaysia?

A Pembalakan
B Perlombongan
C Pertanian berteres
D Pelancongan

Soalan 12
Penanaman padi dijalankan di lereng bukit di Pulau Jawa kerana

A tanih lava besnya subur
B lerengnya landai
C kawasannya bersaliran baik
D penduduknya padat

Soalan 13
Selain daripada jalan pengangkutan, sungai utama di Thailand dan Malaysia juga penting untuk

A penjanaan kuasa hidroelektrik
B kegiatan 'pasar apung'
C penternakan tiram
D kegiatan perlombongan

Soalan 14
Mengapakah kawasan lereng tanah tinggi di Malaysia amat sukar untuk dibina petempatan dan pertanian?

A Berhutan tebal
B Cerunnya curam
C Berbatu-batan
D Tanihnya tidak subur

Soalan 15
Bagaimanakah aliran deras sungai di bahagian hulunya boleh diperlahankan?

A Membina empangan
B Mendalamkan dasarnya
C Melebarkan sungainya
D Membina cawangan baru

Soalan 16
Di Malaysia, sungai yang mengalir deras menuruni cerun curam berpotensi

A sebagai kaedah pengangkutan
B mengairi kawasan pertanian
C menjana kuasa hidroelektrik
D dijadikan kawasan penternakan ikan

Soalan 17
Apakah kegiatan yang boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

A Pembalakan
B Perlombongan
C Perindustrian
D Penternakan

Soalan 18
Apakah kesan pertanian pindah terhadap alam sekitar?

A Hujan lebat
B Perubahan iklim
C Hakisan tanah
D Banjir kilat

Soalan 19
Bagaimanakah pembalakan dan kadar pembangunan yang pesat boleh mencetuskan krisis air di negara kita?

A Peningkatan suhu harian
B Kawasan tadahan berkurang
C Sungai bertambah cetek
D Hujan berkurang

Soalan 20
Bagaimanakah kegiatan pertanian di kawasan tanah pamah dapat mengancam alam sekitar?

A Penggunaan air pengairan berlebihan
B Penanaman pelbagai jenis tanaman
C Penggunaan racun makhluk perosak berlebihan
D Penggunaan jentera pertanian secara berleluasa

Selasa, 16 November 2010

SELAMAT HARI RAYA AIDIL ADHA

Kesempatan Hari Raya Aidil Adha yang disambut pada 17 November 2010, saya ucapkan salam lebaran buat semua pelajar, guru dan staf SM Sains Kubang Pasu. Walau pun bergembira, pada masa yang sama kita juga perlu mengenangkan saudara-saudara kita baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia yang mungkin tidak dapat menyambut Hari Raya sebagaimana kita semua. Bersyukurlah kerana kita dilahirkan, dibesarkan dan melalui kehidupan setiap hari di sebuah negara yang aman dan makmur. Kalau kita tidak bersyukur, mungkin satu hari nanti nikmat ini akan ditarik dan mungkin kita akan sengsara di tanah air sendiri.

SELAMAT BERCUTI

Selamat bercuti diucapkan kepada seluruh pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Walaupun bercuti bukan bermakna melupakan seketika untuk belajar. Sepatutnya kesempatan bercuti digunakan untuk bermuhasabah tentang pembelajaran sepanjang tahun 2010. Kenal pasti kelemahan untuk diperbaiki. Kekuatan yang ada dipertingkatkan. Bagi pelajar-pelajar tingkatan dua, tahun 2011 anda semua merupakan calon-calon PMR, di mana anda semua merupakan kumpulan pertama calon PMR bagi SM Sains Kubang Pasu. Moga-moga anda mampu melakarkan sejarah kegemilangan bagi sekolah yang tercinta.