Jumaat, 16 Julai 2010

PANDUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI

(sekadar panduan)

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Tuan Haji Ismail bin Ibrahim kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada Guru Geografi saya iaitu Encik Zulkepli bin Yusoff yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.

Ucapan terima kasih juga kepada ibu bapa saya, Tuan Haji Yusoff bin Haji Hashim dan Puan Hajah Jamilah binti Ahmad kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya iaitu Shahirah binti Mohamad Zainal Abidin yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Terima kasih juga kerana sudi meminjamkan basikal kepada saya.

Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kampung Bukit Tinggi yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa dan budi baik kalian semua.

PENDAHULUAN

Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu Migrasi Dalaman Penduduk. Oleh itu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di tempat sendiri memandangkan ia amat bersesuaian dengan tajuk yang diberikan. Di Kampung Bukit Tinggi, sememangnya terdapat migrasi yang berlaku. Ini disebabkan perkembangan sektor pekerjaan di kawasan sekitarnya.

Masa yang diambil untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Jun sehingga bulan Ogos iaitu kira-kira tiga bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat tinggal.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan