Jumaat, 16 Julai 2010

KERJA KURSUS GEOGRAFI BAH. 3

PETA KAWASAN KAJIAN

A. LUKIS PETA DAERAH KUBANG PASU

B. PETA KAWASAN KAJIAN - PETA KAMPUNG BUKIT TINGGI

Catatan : Pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat kajian dijalankan (kena lukis sendiri) dan lengkapkan peta dengan perkara-perkara berikut :

1. Bingkai dan tajuk.

2. Arah mata angin.

3. Petunjuk

4. Simbol piawai.

5. Perlu diwarnakan mengikut kesesuaian.

KAEDAH KAJIAN

Sebelum memulakan kajian, saya telah mengenalpasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan empat kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan :

a. Pemerhatian

Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenal pasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Kampung Bukit Tinggi.

b. Temu Bual

Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk kampung untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka tentang pola migrasi di kawasan kajian. Temu bual dijalankan kepada penduduk kampung yang telah lama menetap di situ kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung.

c. Soal selidik

Saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan.

d. Rujukan

Selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan